Όροι χρήσης

Καλωσορίσατε στο alithinesgynaikes.gr!

Εξαιτίας της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας στην οποία απευθύνεται ο διαδικτυακός τόπος www.alithinesgynaikes.gr παρακαλείστε θερμά να σεβαστείτε τους παρακάτω όρους χρήσης που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διατήρηση του καλού κλίματος, την προστασία των αναγνωστών του καθώς και την απρόσκοπτη ενημέρωση ανθρώπων που την χρειάζονται. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες του www.alithinesgynaikes.gr εισέρχεστε σε αυτό, με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου «www.alithinesgynaikes.gr» και όλων των εφαρμογών που περιέχει, με την επίσκεψή σας, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους ακόλουθους αναγραφόμενους όρους χρήσης και θα δεσμεύεστε από αυτούς σε κάθε χρήση του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Το «www.alithinesgynaikes.gr» μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε χρειαστεί και χωρίς προειδοποίηση, τους ακόλουθους αναγραφόμενους όρους χρήσης ενώ οι επισκέπτες/χρήστες, φέρετε την ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά για την τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης.
Η συνέχιση χρήσης του «www.alithinesgynaikes.gr» κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων τροποποιήσεων, θεωρείται αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Περιεχόμενο

Το «www.alithinesgynaikes.gr» δεν είναι site γνωριμιών και το περιεχόμενό του δεν είναι ερωτικού ή άλλου πονηρού περιεχομένου. Το «www.alithinesgynaikes.gr» δεν είναι μη κυβερνητική οργάνωση, σύλλογος ή φιλανθρωπικό ή άλλο σωματείο.

Το «www.alithinesgynaikes.gr» αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία εθελοντών και περιλαμβάνει μη εξατομικευμένες και μη προσωπικά απευθυνόμενες πληροφορίες οι οποίες είναι καλόπιστες, έχουν γενικό ή/και ενημερωτικό χαρακτήρα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ή λήψη εντολής και δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση/επίλυση συγκεκριμένων υποθέσεων που αφορούν νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Οι χρήστες που επισκέπτονται το «www.alithinesgynaikes.gr» ή απευθύνονται στο «www.alithinesgynaikes.gr» γραπτώς ή προφορικώς πράττουν τούτο με δική τους ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ www.alithinesgynaikes.gr

-Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «www.alithinesgynaikes.gr» πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.
-Οι χρήστες/επισκέπτες αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιούν σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «www.alithinesgynaikes.gr» προς τους χρήστες.
-Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «www.alithinesgynaikes.gr» πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους νόμους και τα χρηστά ήθη.
Η χρήση του «www.alithinesgynaikes.gr» καθώς και η επικοινωνία μέσω e-mail ή συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας επικοινωνίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής γραπτή ή και προφορική επικοινωνία των χρηστών με το «www.alithinesgynaikes.gr», δεν συνιστούν:
-σύναψη σχέσης ή/και σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του site και των χρηστών αυτού
-σύναψη σχέσης ή/και σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του site και των συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων αυτού
-σύναψη σχέσης ή/και σύμβασης μεταξύ των συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων του site και των χρηστών αυτού.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κάθε μορφή συνεργασίας και κάθε ανάρτηση ή φιλοξενία στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν προϋποθέτει ή συνεπάγεται καμία απαίτηση ή αξίωση, χρηματική ή άλλης φύσης, εναντίον του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη του «www.alithinesgynaikes.gr».

Κάθε συνεισφορά προϊόντων του λόγου και της διάνοιας στην παρούσα ιστοσελίδα είναι εθελούσια και ως εκ τούτου γίνεται πάντοτε αφιλοκερδώς, εκτός εάν ρητά και εγγράφως συμφωνηθεί το αντίθετο.
-Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το «www.alithinesgynaikes.gr» (μέσω email, φόρμας επικοινωνίας ενσωματωμένης στο site ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γραπτό ή προφορικό) παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές ως προς την ταυτότητα του αποστολέα, την ύπαρξη και το περιεχόμενό τους εκτός και αν ο ίδιος ο αποστολέας επιθυμεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του.
-Σε περίπτωση που ζητηθούν πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές στα πλαίσια προανακρίσεων ή για τη διαλεύκανση υποθέσεων, το «www.alithinesgynaikes.gr» έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της Αστυνομίας.

Cookies

-Το «www.alithinesgynaikes.gr» διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει κείμενα, ερωτήματα και πληροφορίες χρηστών ή/και συνεργατών-ειδικών ή/και αρθρογράφων που έχουν έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, για αυτό το σκοπό.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία των αναγνωστών που έχουν αποστείλει την ιστορία τους προς δημοσίευση, προκειμένου να διασταυρώσει τις πληροφορίες αν χρειαστεί και με τη δέσμευση ότι δεν θα τα διανείμει, μοιραστεί ή κοινοποιήσει.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» εγγυάται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του και το απόρρητο της επικοινωνίας του μαζί τους και διαβεβαιώνει για τη πλήρη ανωνυμία τους.
-Όλες οι ιστορίες που αποστέλλονται από τους χρήστες στο «www.alithinesgynaikes.gr» δημοσιεύονται, εκτός αν ζητηθεί το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, και για την εύρυθμη λειτουργία της σελίδας, ό,τι δημοσιεύεται δεν κατεβαίνει, παρά μόνο αν συντρέχουν ποινικοί λόγοι.
-Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, τα γεγονότα που περιγράφονται και οι απόψεις που εκφράζονται επί αυτών στην παρούσα ιστοσελίδα , σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τις απόψεις του ιδιοκτήτη, των αρθρογράφων ή/και των συνεργατών-ειδικών του «www.alithinesgynaikes.gr» και το «www.alithinesgynaikes.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει για αποφάσεις που τυχόν θα λάβουν οι χρήστες του, βάσει των δημοσιεύσεων/πληροφοριών/απόψεων αυτών.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» έχει το δικαίωμα να επιμελείται των κειμένων και των ερωτημάτων που λαμβάνει, σε περίπτωση που αυτά είναι ασύντακτα, ανορθόγραφα ή λάθος διατυπωμένα προκειμένου να τα κάνει πιο ευανάγνωστα στον αναγνώστη και χωρίς να αλλοιώνει το νόημα ή το περιεχόμενό τους.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr»  ουδεμία ευθύνη φέρει για τις απόψεις και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων των blogger, των ειδικών-συνεργατών και των συντακτών που αρθρογραφούν σε αυτό.
-Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις του «www.alithinesgynaikes.gr» είναι τυχαίες και ουδεμία σχέση έχουν με το περιεχόμενο και τους χαρακτήρες που περιγράφονται σε αυτές.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» καθορίζει τους τίτλους των δημοσιεύσεων που προωθούν αναγνώστες του σε αυτό, καθαρά για τεχνικούς λόγους (χωρητικότητα λέξεων, πιο εύκολη εύρεση στη μηχανή αναζήτησης Google κλπ.). και πάντοτε σε συμφωνία με το περιεχόμενο της δημοσίευσης.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των διαγωνισμών ή των διαφημιστικών ή/και άλλων προσφορών και ουδεμία ευθύνη φέρει για το ποιόν και τις ενέργειες των δωροθετών.
-Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο «www.alithinesgynaikes.gr» έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό καλόπιστα, χρησιμεύουν αποκλειστικά για την ενημέρωση των χρηστών του και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή προς οποιαδήποτε ενέργεια ή/και λήψη απόφασης.
-Οι χρήστες δεν θα πρέπει να βασίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε εξειδικευμένης ή μη συμβουλής, δεν τους παρέχεται δε καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν εξειδικευμένη συμβουλή ή καθοδήγηση, θα πρέπει να απευθύνονται προσωπικά σε κάποιον επαγγελματία του χώρου.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει αν, οι χρήστες που προωθούν άρθρο ή κείμενο προς δημοσίευση στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, είναι ανήλικοι διότι ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα των αποστολέων και των χρηστών του.
–Οι απαντήσεις των ειδικών μέσω του «www.alithinesgynaikes.gr» δεν υποκαθιστούν το έργο των Ελληνικών δικαστηρίων και δεν αναιρούν τη γνώμη άλλων επαγγελματιών. Οι αναγνώστες καλό είναι να εμπιστεύονται την άποψη του ειδικού, που έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεσή τους.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που οι χρήστες προωθούν προς δημοσίευση στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, άρθρο ή κείμενο που αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας ή άρθρο/κείμενο τρίτου προσώπου είτε αυτό είναι ανήλικο είτε όχι διότι ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα και τα κίνητρα των αποστολέων και των χρηστών του.
-Κάθε ομοιότητα των δημοσιεύσεων, με πρόσωπα ή καταστάσεις, είναι εντελώς συμπτωματική.
-Κείμενα αρθρογράφων-συντακτών που δεν συνάδουν με το ύφος, το σκοπό και τις υπηρεσίες του «www.alithinesgynaikes.gr», δεν θα δημοσιεύονται.
-Τα άρθρα ή/και οι απαντήσεις των συνεργατών-ειδικών, των blogger ή/και των αρθρογράφων, δεν διαγράφονται και δεν «κατεβαίνουν» από τον παρόν διαδικτυακό τόπο, σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας τους με το «www.alithinesgynaikes.gr» παρ΄εκτός αν αυτό αποφασίσει η διαχείριση του site.

Σχολιασμός και υποβολή σχολίων

-Τα σχόλια των αναγνωστών του «www.alithinesgynaikes.gr» σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τις απόψεις του ιδιοκτήτη ή/και των συνεργατών-ειδικών ή/και των αρθρογράφων του site.
-Απαγορεύεται ρητά η αποστολή ή/και ανάρτηση περιεχομένου όπως πορνογραφικού, τρομοκρατικού, απειλητικού, υλικού που υπόκειται σε copyright, παράνομου λογισμικού (πληροφορίες ή links), περιεχομένου που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού, περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί ρατσιστικό ή που προσβάλλει άλλες εθνικότητες και θρησκείες, και γενικότερα που είναι ενάντια στα χρηστά ήθη.
-Οι χρήστες παρακαλούνται θερμά να εκφράζονται κόσμια και να μην γράφουν με κεφαλαία γράμματα ή με λατινικούς χαρακτήρες που κάνουν το περιεχόμενο δυσανάγνωστο.
-Δεν επιτρέπονται μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να διαφημίσει την εταιρία ή το προϊόν του , μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας.
-Σχόλια αντίθετα με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα δημοσιεύονται.

Πρόσβαση & Λειτουργία

-To «www.alithinesgynaikes.gr» έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Χρήστη στην ιστοσελίδα«www.alithinesgynaikes.gr» και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
-Το «www.alithinesgynaikes.gr» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, το «www.alithinesgynaikes.gr» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου.
-Η χρήση του «www.alithinesgynaikes.gr» συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του «www.alithinesgynaikes.gr» και των προμηθευτών του. Συνεπώς το «www.alithinesgynaikes.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το «www.alithinesgynaikes.gr». Το «www.alithinesgynaikes.gr»σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ακόμη, την έλλειψη «ιών» ή άλλου επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνουν οι χρήστες το περιεχόμενο του.

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

-Τα πνευματικά δικαιώματα επί των κειμένων, του ήχου, του λογισμικού και των στοιχείων του «www.alithinesgynaikes.gr» ανήκουν στον ιδιοκτήτη του. Εξαιρούνται τα άρθρα των συνεργατών-ειδικών και των αρθρογράφων που αποτελούν πνευματικό δικαίωμα των ιδίων, οι οποίοι έχουν συναινέσει να διαθέτουν το υλικό τους στο «www.alithinesgynaikes.gr» προς ενημέρωση των χρηστών.
-Εφόσον οι χρήστες προχωρήσουν στην υποβολή στοιχείων στους Δημόσιους Χώρους του «www.alithinesgynaikes.gr» ή υποβάλλουν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση στο «www.alithinesgynaikes.gr» με email, αυτομάτως αποδέχονται ή εγγυώνται ότι ο κάτοχος του εκάστοτε περιεχομένου ή Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει παραχωρήσει στο «www.alithinesgynaikes.gr» τα Νόμιμα Δικαιώματα, για συνεχόμενη και χωρίς ανάκληση αποκλειστική άδεια, να το χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, να δημιουργήσει αντίγραφα, να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, διανείμει, να δημιουργήσει, να επιδείξει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενο σε οποιοδήποτε μέσο με οποιοδήποτε μορφή, γνωστή στην παρούσα χρονική στιγμή ή που μπορεί να αναπτυχθεί μελλοντικά. Το «www.alithinesgynaikes.gr» μπορεί να παραχωρήσει αυτά τα δικαιώματα σε τρίτους σε πολλαπλά επίπεδα αδειών. Στην περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν να κρατήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση προσωπική, ιδιόκτητη ή αποκλειστική, παρακαλούνται να μην τα υποβάλλουν στους Δημόσιους Χώρους του «www.alithinesgynaikes.gr» με e-mail.
-Δεν επιτρέπεται η χρήση των λογότυπων και των γραφικών του «www.alithinesgynaikes.gr».
-Οι χρήστες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει ο διαδικτυακός τόπος «www.alithinesgynaikes.gr» ή οι προμηθευτές του επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας. Οι χρήστες αναλαμβάνουν τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνονται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά.
-Χαιρόμαστε που το «www.alithinesgynaikes.gr» αρέσει στους αναγνώστες του οι οποίοι θέλουν να το μοιραστούν και με άλλους. Ωστόσο, επειδή για την συνεχή ενημέρωση και την καλή ποιότητα του περιεχομένου του, θυσιάζεται ο προσωπικός χρόνος και κόπος πολλών ανθρώπων, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «www.alithinesgynaikes.gr», χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιστοσελίδας μας.
-Οι χρήστες του «www.alithinesgynaikes.gr», μπορούν να ερευνήσουν τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και να αναπαράγουν αποσπάσματα αυτού, είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους (download), ακόμα και να τα διαθέσουν σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό επιτρέπεται αποκλειστικά για μη-εμπορικούς, προσωπικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, αλλά και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε όλες τις ως άνω αναπαραγωγές θα αναγράφεται και θα είναι εμφανής η ως άνω δήλωση προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των προαναφερομένων στοιχείων.
-Εάν οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου«www.alithinesgynaikes.gr» θεωρεί ότι τμήμα του περιεχομένου αυτού καταπατά πνευματικά του δικαιώματα, μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση του συγκεκριμένου περιεχομένου επικοινωνώντας στο email info@alithinesgynaikes.gr και παρέχοντας τις κάτωθι πληροφορίες:
1. Στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και επιβεβαιώνουν ότι το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί δική του πνευματική ιδιοκτησία.
2. Το ονοματεπώνυμό του και το email του.
Newsletter
Ο διαδικτυακός τόπος «www.alithinesgynaikes.gr» δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους χρήστες του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως σε αυτόν τη συναίνεσή τους προς τούτο. Το «www.alithinesgynaikes.gr» δεσμεύεται ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν το newsletter του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου, δεν θα δοθούν, δεν θα πωληθούν και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του διαδικτυακού τόπου «www.alithinesgynaikes.gr» διέπεται από τους όρους του παρόντος αλλά και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Διεθνούς Δικαίου. Το «www.alithinesgynaikes.gr»ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου «www.alithinesgynaikes.gr» αποκτούν πρόσβαση σε αυτές. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρούν από το διαδικτυακό τόπο «www.alithinesgynaikes.gr» και υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών.